Poslovno lektoriranje

Večina podjetij sodeluje z lektorsko agencijo, ki za podjetje v skladu z zahtevami in pogodbo lektorira vsa besedila. Poslovno lektoriranje je, za razliko od lektoriranja diplomskih nalog, poslovno sodelovanje na dolgo žogo. Zato je treba nivo kakovosti vzdrževati ves čas poslovnega sodelovanja in se po potrebi prilagajati naročniku. Posledica tega je, kljub bogati ponudbi lektoriranja, da je na trgu le peščica lektorskih agencij, ki lahko ustrežejo velikim podjetjem pri njihovih vsakodnevnih zahtevah.

Agencija LPI.si

Spletna agencija je na trgu lektoriranja prisotna že vse od leta 2005, ko se je vse skupaj začelo pod okriljem dveh podjetnikov. Ker so kakovost, hitra odzivnost in sprejemljive cene naš način dela, smo se skozi čas razvili do te mere, da nam danes zaupajo tudi največji poslovni sistemi v državi. Zaradi visokega nivoja poslovne etike, ki vključuje tudi strogo zaupnost podatkov, navedenih v besedilu, ki ga dobimo v poslovno lektoriranje, nam zaupa besedila vedno več poslovnih sistemov.

Področje lektoriranja

Lektoriranje strokovnega besedila se praviloma opravlja nevezano na samo stroko in ga lahko opravi vsak lektor. Vendar smo v naši agenciji prepričani, da je za višji nivo kakovosti pri lektoriranju izkušenost zelo pomembna. Naša prednost je, da so zaradi večjega števila zaposlenih lektorjev ti lahko specializirani za posamezna področja. Predvsem se zahteva specializiranost lektorja za besedila s področij: medicine, farmacije, zdravstva, ekonomije, financ, poročil …

Kdaj je lektoriranje nujno?

Poslovno lektoriranje besedila je nujno takrat, ko je namen besedila informiranje, poročanje, oglaševanje, PR … Besedila, ki jih uporabljate pri poslovanju svojega podjetja, so pomembna, zato jih tudi uporabljate. Poskrbite, da bodo na koncu kakovostno lektorirana in pripravljena, da dosežejo maksimalen uspeh pri bralcu. Tipkarske, slovnične in slogovne napake imajo lahko negativen učinek in končni strošek, ki je bistveno višji od stroška lektoriranja.

Nikoli, res nikoli ne podcenjujte bralcev

Lahko, da imate odličen izdelek in/ali storitev, a če ga ne predstavite na ustrezen način, ne boste dosegli želenega in pričakovanega rezultata. Besedilo, ki je napisano površno, z napakami, največkrat pri bralcu povzroči nelagodje in občutek, da ga pisec besedila podcenjuje.