Lektoriranje in Prevajanje

Besedila, ki se uporabljajo za predstavitev podjetja, produkta in storitve, nastajajo med različnimi kadri, ki imajo različno znanje slovenščine. Zato je potrebno po nastanku besedila le-tega poslati tudi v lektoriranje. Ker pa so Slovenska podjetja močno vpeta v mednarodno poslovno okolje je največkrat nujno tudi prevajanje besedila. Prevajanje se uporablja takrat, ko izvorno besedilo ni napisano v jeziku, ki ga želimo. Splošno prepričanje velja, da je najlažje pisati in sestavljati besedila v maternem jeziku, kar pomeni da ga je potem potrebno prevesti. Vsa besedila, ki so pomembna za podjetje je potrebno lektorirati in prevajati.

Lektoriranje in Prevajanje v Agenciji

Lektorske in prevajalske agencije, ki imajo skupno znanje iz področja jezikoslovja, lahko poskrbijo za lektoriranje in prevajanje poslovnih besedil. En izvajalec lahko tako poskrbi za prevode v različne svetovne jezike hkrati pa ima visoko znanje tudi Slovenskega jezika. Lektoriranje in prevajanje lahko opravljajo izkušeni ustrezno izobraženi lektorji in prevajalci. Za prevajanje v tuje jezike se pričakuje prevajanje naravnega govorca, ki mora besedilo po prevodu poslati tudi v lektoriranje.